top of page

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti HAPPY WOOD SE, se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8,

IČ: 03113001, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dnem 18.6.2014,

v oddílu H vložka 1434 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

  • jméno

  • příjmení

  • e-mail

  • telefonní číslo

 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem poptávky . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu společnosti happywoodse@gmail.com

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

◦ Poskytovatel softwaru Minion Interactive s.r.o.

◦  Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které     však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte  právo:

◦  vzít souhlas kdykoliv zpět,

◦ požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

◦ požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

◦ vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

◦ požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  • Grey Facebook Icon
  • https://www.youtube.com/channel/UCQk
bottom of page